Psykolog Lone Skov Andersen
Hostrupsgade 24, 2. sal | 8600 Silkeborg | 40541897

Velkommen til

Psykolog Lone Skov Andersen


Autoriseret af Psykolognævnet


VelkommenMit navn er Lone Skov Andersen. Jeg er privatpraktiserende psykolog i Silkeborg. Jeg er autoriseret af Psykolognævnet og nærmer mig en specialistgrad i psykoterapi.

Jeg tilbyder udredning såvel som behandling af en bred vifte af psykiske lidelser, det være sig angst og depression såvel som sværere psykiske tilstande, herunder personlighedsforstyrrelser. Fælles for mange af de mennesker jeg har i behandling er, at de i en eller anden udstrækning er ramt på deres tilknytning, identitet og selvforståelse; ikke sjældent på grund af psykiske traumer eller pludseligt opståede kriser. Det er nogle af disse temaer, jeg fagligt set er optaget af i mit behandlingsarbejde.

Jeg arbejder også med supervision, vejledning og konsultation. Det kan have mange formål, især at give inspiration, skabe mening og finde handlemuligheder.

På de næste sider kan du læse mere om hvem jeg er, og hvad jeg kan tilbyde.