Lone Skov Andersen

Privatpraktiserende psykolog i Silkeborg

Psykolog Lone Skov Andersen

Mit navn er Lone Skov Andersen. Siden 2015 har jeg været privatpraktiserende psykolog i Silkeborg. Jeg udfører opgaver både for private og offentlige institutioner. Det drejer sig blandt andet om udredning, behandling og supervision. Hertil kommer psykologiske undersøgelser, undervisning og diverse konsulentfunktioner.

Jeg er autoriseret psykolog og uddannet ved Aarhus Universitet i 2005. Efter mange års arbejde i voksenpsykiatrien har jeg etableret min egen praksis i et mindre klinikfællesskab. Med min faglige baggrund har jeg en bred viden om psykiatriske lidelser, diagnoser og behandlingsmuligheder. Samtidig tilbyder jeg psykoterapi og psykologisk rådgivning i forhold til mere almene problemstillinger, f.eks. stress og andre belastninger, problemer i nære relationer eller eksistentielle kriser.

Det gælder for alt mit arbejde, at jeg har fokus på at understøtte personlige ressourcer til at tackle sygdom, lidelse eller belastninger i det daglige. Jeg ser det som en vigtig opgave at få øje på både indre og ydre forhold, der kan være med til at fremme trivsel og udvikling eller skabe lindring.

Lone2

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening

Psykolognaevnet