Supervision

Supervision er knyttet til refleksion med henblik på at forstå et problems opståen

Bred erfaring med supervisionsopgaver

Begrebet supervision er knyttet til refleksion med henblik på at forstå et problems opståen. Supervision bidrager overordnet set til at afgrænse en problemstilling og danne forestillinger om konstruktive og farbare veje for det videre arbejde.

Jeg har bred erfaring med supervisionsopgaver, det være sig i organisationer, grupper eller individuelt, hvor der ønskes arbejdsrelateret supervision. Supervision er en spændende og nødvendig praksis, der styrker og professionaliserer behandlings- rådgivnings- og vejledningsarbejde.

Jeg har tidligere gennemført en narrativ supervisoruddannelse ved DISPUK. Narrativ supervision tager sigte på at styrke det faglige fokus og skabe nye perspektiver og fortællinger i forhold til supervisandens opgaver. Andre gange kan supervision handle om det interne samarbejde i en personalegruppe, eller om de erfaringer personalet bringer med sig, samt hvilken betydning det kan have i forhold til arbejdet. Det er i det hele taget centralt ved supervision at bringe meningsfuldheden tilbage i arbejdet.

Lone Skov Andersen, psykolog. Silkeborg d. 5. marts 2019.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening

Psykolognaevnet