Psykologiske undersøgelser

Jeg tilbyder psykologiske undersøgelser eller
vurderinger af henviste personer

Psykologiske undersøgelser eller vurderinger

Jeg tilbyder psykologiske undersøgelser eller vurderinger af henviste personer, typisk hvor der ønskes afklaring i forhold til arbejdsmarkedet. Jeg forestår udredning af begavelsesmæssige, kognitive, psykiske og personlighedsmæssige forhold, alt efter hvilke spørgsmål din sagsbehandler stiller. Ofte ønskes en diagnostisk udredning samt en nærmere beskrivelse af funktionsevnen, ikke mindst med henblik på at kunne pege på videre behandlings- og støttemuligheder. En undersøgelse udarbejdes ved hjælp af interview og testning. Rapporten, der efterfølgende udfærdiges, gennemgås naturligvis for dig.

I forbindelse med sådanne undersøgelser kan jeg tilbyde forløb til sygemeldte personer, som skal i gang med job eller praktik, hvor spørgsmål om arbejdsidentitet, kompetenceudvikling og trivsel kan opstå. Ofte kan der være fokus på mestringsstrategier og måder at undgå overbelastning på, både i dit arbejds- og privatliv. Sammenhængen mellem det fysiske og psykiske vil også kunne indgå som et vigtigt element.

Psykologiske undersøgelser kan rekvireres ved henvendelse til undertegnede eller via Mediconnect.

Lone Skov Andersen, psykolog. Silkeborg d. 5. marts 2019.

Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening

Psykolognaevnet